میدان مشق در ابتدا منطقه ای نظامی بوده که برای کاربرد تمرین رزمی قشون در زمان فتحعلی شاه ساخته شده بود. در سفرنامه جکسون این میدان چهارگوش با درازا و پهنای نزدیک به ۴٠٠ ﻣﺘﺮ یکی از بزرگترین میدان های نظامی تهران معرفی شده و بعد از نوسازی میدان در زمان ناصرالدین شاه، دروازه ای برای میدان ساخته شد که گاه شاه از بالای اون تمرین نظامیان را نظاره می کرد. در زمان وزیر جنگی رضاخان، سردر را خراب کردند و در شرق سردر دیگری شبیه به اون ساختن که امروز پابرجاست. ساختمان ها و بناهای این میدان مثل بیشتر ساختمان های هم دوره خود از سبک ویژه ای پیروی می کردند. این سبک در معماری ایران که آمیزه ای از معماری دوران های گوناگون تاریخی ایران و سبک های اروپایی است ، در هر بنایی به شیوه ای بکار گرفته شده.

آدرس:
زمان بازدید
سایت/شبکه های اجتماعی
هزینه
امکانات

 

نظرات

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

ارسال نظر

امتیاز